Transistor

Transistor mắc theo kiểu C chung

Transistor có 3 cực nên một cực phải được dùng chung cho cả đầu vào và đầu ra. Trong cấu hình thu phát chung, cực collector được dùng làm cực chung. Tín hiệu đầu vào được đưa vào giữa cực base và collector, đầu ra lấy từ cực emitter và collector.

Cấu hình này còn được gọi là mạch đệm emitter hoặc đệm điện áp vì điện áp ra ở emitter luôn theo sát điện áp vào ở base. Ví dụ, nếu điện áp base-emitter là 0.7V và điện áp vào là 5V thì điện áp ra sẽ là 4.3V. Điện áp ra luôn gần bằng điện áp vào. Cấu hình này được sử dụng rộng rãi như một bộ đệm (buffer) hay đệm điện áp.

Sơ đồ mạch của cấu hình NPN và PNP

Tín hiệu đầu vào được đưa vào giữa cực base và collector. Dòng vào, hay dòng base, ký hiệu là IB. Điện áp vào, tức điện áp base-emitter, ký hiệu là VBE. Cực collector được nối mass.

Dòng ra chính là dòng emitter IE, điện áp ra là điện áp giữa emitter và collector VCE. Dòng emitter bằng tổng của dòng base và dòng collector. Mối nối emitter bị phân cực thuận, mối nối collector bị phân cực nghịch.

Cấu hình này có trở kháng đầu vào cao, trở kháng đầu ra thấp. Nó có độ khuếch đại điện áp thấp, độ khuếch đại dòng cao, và độ khuếch đại công suất vừa phải. Cấu hình này chủ yếu được dùng để thích nghi trở kháng, nghĩa là dùng nguồn trở kháng cao để điều khiển tải có trở kháng thấp.

Đặc tuyến đầu vào của cấu hình thu phát chung

Đặc tuyến đầu vào thể hiện mối quan hệ giữa dòng đầu vào IB và điện áp đầu vào VBE khi giữ điện áp đầu ra VCE không đổi.

Ban đầu, điện áp ra VCE được giữ ở mức 3V. Tăng dần điện áp vào VBE từ 0 và ghi lại giá trị dòng vào IB tương ứng. Sau đó tăng điện áp ra, giả sử lên 5V, giữ không đổi rồi lại tăng dần điện áp vào và ghi lại dòng vào. Đồ thị được vẽ từ các giá trị đo được.

Đặc tuyến đầu ra của cấu hình thu phát chung

Đặc tuyến đầu ra thể hiện mối quan hệ giữa dòng ra IE và điện áp ra VCE khi giữ dòng vào IB không đổi.

Ban đầu, dòng vào IB được giữ bằng 0. Sau đó tăng dần IB lên 10µA, 20µA,… và giữ không đổi. Tăng dần điện áp ra VCE từ 0 và ghi lại giá trị dòng ra IE tương ứng.

Khi dòng vào bằng 0, không có dòng chạy qua transistor, gọi là vùng cắt. Khi dòng vào rất cao, dòng qua transistor cũng rất cao, transistor ở vùng bão hòa.

Vùng có sự thay đổi dòng ra khi thay đổi điện áp ra là vùng tích cực. Ở đây, vùng tích cực gần như phẳng ngang.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button