Mạch Điện

Cấu tạo và nguyên lý làm việc mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ

Trong giai đoạn những năm 1880, việc nhận dạng và tính độc đáo của bộ chỉnh lưu đã được bắt đầu. Sự tiến bộ của bộ chỉnh lưu đã phát minh ra nhiều cách tiếp cận khác nhau trong lĩnh vực điện tử công suất. Diode ban đầu được sử dụng trong bộ chỉnh lưu được thiết kế vào năm 1883. Với sự phát triển của diode chân không, được tiên phong vào những ngày đầu của những năm 1900, có những hạn chế đối với bộ chỉnh lưu. Trong khi đó, với những cải tiến trong ống hồ quang thủy ngân, việc sử dụng bộ chỉnh lưu đã được mở rộng cho các phạm vi megawatt khác nhau. Và một loại bộ chỉnh lưu là bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ.

Sự cải tiến trong các diode chân không đã cho thấy sự phát triển của các ống hồ quang thủy ngân và các ống hồ quang thủy ngân này được gọi là ống chỉnh lưu. Với sự phát triển của bộ chỉnh lưu, nhiều vật liệu khác đã được tiên phong. Vì vậy, đây là một lời giải thích ngắn gọn về cách các bộ chỉnh lưu đã phát triển và chúng phát triển như thế nào. Chúng ta hãy có một lời giải thích rõ ràng và chi tiết để biết bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ là gì, mạch của nó, nguyên lý hoạt động và đặc điểm của nó.

Bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ là gì?

Bộ chỉnh lưu là một thiết bị điện tử chuyển đổi điện áp xoay chiều thành điện áp một chiều. Nói cách khác, nó chuyển đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều. Bộ chỉnh lưu được sử dụng trong hầu hết các thiết bị điện tử. Chủ yếu nó được sử dụng để chuyển đổi điện áp lưới thành điện áp DC trong phần nguồn điện. Bằng cách sử dụng nguồn cấp điện áp DC, các thiết bị điện tử hoạt động. Theo thời gian dẫn điện, bộ chỉnh lưu được phân loại thành hai loại: Bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ và Bộ chỉnh lưu toàn chu kỳ.

Cấu tạo

Khi so sánh với bộ chỉnh lưu toàn chu kỳ, HWR là bộ chỉnh lưu dễ chế tạo nhất. Chỉ với một diode duy nhất, việc chế tạo thiết bị có thể thực hiện được.

Một bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ bao gồm các thành phần dưới đây:

 • Nguồn dòng xoay chiều
 • Điện trở tại phần tải
 • Một diode
 • Một máy biến áp giảm áp

Nguồn AC

Nguồn dòng này cung cấp dòng điện xoay chiều cho toàn bộ mạch. Dòng điện xoay chiều này thường được biểu diễn bằng tín hiệu sin.

Máy biến áp giảm áp

Để tăng hoặc giảm điện áp xoay chiều, một máy biến áp thường được sử dụng. Vì một máy biến áp giảm áp được sử dụng ở đây, nó sẽ giảm điện áp xoay chiều trong khi một máy biến áp tăng áp được sử dụng, nó tăng điện áp xoay chiều từ mức tối thiểu lên mức cao. Trong một HWR, chủ yếu là một máy biến áp giảm áp được sử dụng ở đó vì điện áp cần thiết cho một diode là rất nhỏ. Khi không sử dụng máy biến áp, thì một lượng lớn điện áp xoay chiều sẽ gây hỏng diode. Trong khi đó trong một số tình huống, máy biến áp tăng áp cũng có thể được sử dụng.

Trong thiết bị giảm áp, cuộn dây thứ cấp có số vòng dây ít hơn so với cuộn dây sơ cấp. Do đó, một máy biến áp hạ áp làm giảm mức điện áp từ cuộn dây sơ cấp đến cuộn dây thứ cấp.

Diode

Việc sử dụng diode trong bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ chỉ cho phép dòng điện chỉ chảy theo một hướng trong khi nó ngăn chặn dòng điện chảy theo hướng khác.

Điện trở

Đây là thiết bị chặn dòng điện chỉ ở một mức độ nhất định.

Đây là cấu tạo của bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ.

Hoạt động của bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ

Trong nửa chu kỳ dương, diode ở điều kiện phân cực thuận và dẫn dòng qua RL (Điện trở tải). Một điện áp được phát triển trên tải, giống như tín hiệu AC đầu vào của nửa chu kỳ dương.

Ngược lại, trong nửa chu kỳ âm, diode ở điều kiện phân cực nghịch và không có dòng điện chảy qua diode. Chỉ có điện áp AC đầu vào xuất hiện trên tải và đây là kết quả ròng chỉ có thể trong nửa chu kỳ dương. Điện áp đầu ra dao động là điện áp DC.

Mạch chỉnh lưu

Mạch một pha hoặc mạch nhiều pha nằm trong mạch chỉnh lưu. Đối với các ứng dụng gia dụng, mạch chỉnh lưu công suất thấp một pha được sử dụng và các ứng dụng HVDC công nghiệp yêu cầu chỉnh lưu ba pha. Ứng dụng quan trọng nhất của diode PN junction là chỉnh lưu và đó là quá trình chuyển đổi AC thành DC.

Chỉnh lưu nửa chu kỳ

Trong một bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ một pha, hoặc một nửa âm hoặc một nửa dương của điện áp xoay chiều chảy qua, trong khi nửa kia của điện áp xoay chiều bị chặn. Do đó, đầu ra chỉ nhận được một nửa sóng AC. Một diode đơn lẻ được yêu cầu cho chỉnh lưu nửa chu kỳ một pha và ba diode cho cấp ba pha. Bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ tạo ra nhiều gợn hơn so với bộ chỉnh lưu toàn chu kỳ và để loại bỏ sóng hài, nó cần lọc nhiều hơn.

Đối với một điện áp đầu vào hình sin, điện áp DC đầu ra không tải cho một bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ lý tưởng là:

Vrms = Vpeak / 2

Vdc = Vpeak / π

Trong đó:

 • Vdc, Vav – Điện áp đầu ra DC hoặc điện áp đầu ra trung bình
 • Vpeak – Giá trị đỉnh của điện áp pha đầu vào
 • Vrms – Giá trị hiệu dụng điện áp đầu ra

Hoạt động của bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ

Diode PN junction chỉ dẫn trong điều kiện phân cực thuận. Bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ sử dụng cùng nguyên tắc như diode PN junction và do đó chuyển đổi AC thành DC. Trong mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ, điện trở tải được kết nối nối tiếp với diode PN junction. Dòng điện xoay chiều là đầu vào của bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ. Một máy biến áp giảm áp lấy điện áp đầu vào và đầu ra của máy biến áp được cấp cho điện trở tải và diode.

Hoạt động của HWR được giải thích trong hai giai đoạn là:

 • Quá trình nửa chu kỳ dương
 • Quá trình nửa chu kỳ âm

Nửa chu kỳ dương

Khi một tần số 60 Hz là điện áp đầu vào AC, máy biến áp hạ áp giảm điện áp này xuống mức tối thiểu. Vì vậy, một điện áp nhỏ được tạo ra ở cuộn dây thứ cấp của máy biến áp. Điện áp này tại cuộn dây thứ cấp được gọi là điện áp thứ cấp (Vs). Điện áp tối thiểu được cấp như điện áp đầu vào cho diode.

Khi điện áp đầu vào đến diode, tại thời điểm nửa chu kỳ dương, diode chuyển sang trạng thái phân cực thuận và cho phép dòng điện chảy qua, trong khi đó, tại thời điểm nửa chu kỳ âm, diode chuyển sang trạng thái phân cực âm và cản trở dòng điện chảy qua. Phía dương của tín hiệu đầu vào được áp dụng cho diode giống như điện áp DC thuận được áp dụng cho diode P-N. Tương tự, phía âm của tín hiệu đầu vào được áp dụng cho diode giống như điện áp DC ngược được áp dụng cho diode P-N.

Vì vậy, đã biết rằng diode dẫn dòng điện ở trạng thái phân cực thuận và cản trở dòng điện chảy ở trạng thái phân cực nghịch. Tương tự, trong một mạch AC, diode cho phép dòng điện chảy trong khoảng thời gian chu kỳ dương và chặn dòng điện chảy tại thời điểm chu kỳ âm. Đối với HWR dương, nó sẽ không hoàn toàn chặn các nửa chu kỳ âm, nó cho phép một số phần của các nửa chu kỳ âm hoặc cho phép một lượng nhỏ dòng điện âm. Đây là sự tạo ra dòng điện do các hạt tải thiểu số có trong diode.

Sự tạo ra dòng điện qua các hạt tải thiểu số này rất nhỏ và vì vậy có thể bỏ qua. Phần nhỏ này của các nửa chu kỳ âm không thể quan sát được ở phần tải. Trong một diode thực tế, dòng điện âm được coi là “0”.

Điện trở ở phần tải sử dụng dòng điện một chiều do diode tạo ra. Vì vậy, điện trở được gọi là điện trở tải điện, nơi điện áp / dòng điện một chiều được tính toán trên điện trở này (RL). Đầu ra điện được coi là yếu tố điện của mạch, sử dụng dòng điện. Trong một HWR, điện trở sử dụng dòng điện được tạo ra bởi diode. Do đó, điện trở được gọi là điện trở tải. RL trong HWR được sử dụng để hạn chế hoặc giới hạn dòng điện một chiều bổ sung được tạo ra bởi diode.

Vì vậy, có thể kết luận rằng tín hiệu đầu ra trong bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ là một loạt các nửa chu kỳ dương liên tục có dạng hình sin.

Nửa chu kỳ âm

Hoạt động và cấu tạo của bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ theo cách âm hầu như giống với bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ dương. Tình huống duy nhất sẽ thay đổi ở đây là hướng diode.

Khi một tần số 60 Hz là điện áp đầu vào AC, máy biến áp hạ áp giảm điện áp này xuống mức tối thiểu. Vì vậy, một điện áp nhỏ được tạo ra ở cuộn dây thứ cấp của máy biến áp. Điện áp này tại cuộn dây thứ cấp được gọi là điện áp thứ cấp (Vs). Điện áp tối thiểu được cấp như một điện áp đầu vào cho diode.

Khi điện áp đầu vào đến diode, tại thời điểm nửa chu kỳ âm, diode chuyển sang trạng thái phân cực thuận và cho phép dòng điện chảy qua, trong khi đó, tại thời điểm nửa chu kỳ dương, diode chuyển sang trạng thái phân cực âm và cản trở dòng điện chảy qua. Phía âm của tín hiệu đầu vào được áp dụng cho diode giống như điện áp DC thuận được áp dụng cho diode P-N. Tương tự, phía dương của tín hiệu đầu vào được áp dụng cho diode giống như điện áp DC ngược được áp dụng cho diode P-N.

Vì vậy, đã biết rằng diode dẫn dòng điện ở trạng thái phân cực nghịch và cản trở dòng điện chảy ở trạng thái phân cực thuận. Tương tự, trong một mạch AC, diode cho phép dòng điện chảy trong khoảng thời gian chu kỳ âm và chặn dòng điện chảy tại thời điểm chu kỳ dương. Đối với HWR âm, nó sẽ không hoàn toàn chặn các nửa chu kỳ dương, nó cho phép một số phần của các nửa chu kỳ dương hoặc cho phép một lượng nhỏ dòng điện dương. Đây là sự tạo ra dòng điện do các hạt tải thiểu số có trong diode.

Sự tạo ra dòng điện qua các hạt tải thiểu số này rất nhỏ và vì vậy có thể bỏ qua. Phần nhỏ này của các nửa chu kỳ dương không thể quan sát được ở phần tải. Trong một diode thực tế, dòng điện dương được coi là “0”.

Điện trở ở phần tải sử dụng dòng điện một chiều do diode tạo ra. Vì vậy, điện trở được gọi là điện trở tải điện, nơi điện áp/dòng điện một chiều được tính toán trên điện trở này (RL). Điện ra được coi là yếu tố điện của mạch, sử dụng dòng điện. Trong một HWR, điện trở sử dụng dòng điện được tạo ra bởi diode. Do đó, điện trở được gọi là điện trở tải. RL trong HWR được sử dụng để hạn chế hoặc giới hạn dòng điện một chiều bổ sung được tạo ra bởi diode.

Trong một diode lý tưởng, các nửa chu kỳ dương và âm ở phần đầu ra có vẻ giống với nửa chu kỳ dương và âm. Nhưng trong thực tế, các nửa chu kỳ dương và âm có phần khác với các chu kỳ đầu vào và điều này không đáng kể.

Vì vậy, có thể kết luận rằng tín hiệu đầu ra trong bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ là các nửa chu kỳ âm liên tục có dạng hình sin. Vì vậy, đầu ra của bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ là các tín hiệu sin dương và âm liên tục, nhưng không phải là tín hiệu DC thuần túy và ở dạng xung.

Giá trị DC mạch xung này thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn.

Hoạt động của bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ

Trong nửa chu kỳ dương, khi cuộn dây thứ cấp của đầu cuối trên dương so với đầu cuối dưới, diode ở trạng thái phân cực thuận và dẫn dòng. Trong các nửa chu kỳ dương, điện áp đầu vào được áp trực tiếp lên điện trở tải khi điện trở thuận của diode được giả định bằng không. Các dạng sóng của điện áp đầu ra và dòng điện đầu ra giống như điện áp đầu vào AC.

Trong nửa chu kỳ âm, khi cuộn dây thứ cấp của đầu cuối dưới dương so với đầu cuối trên, diode ở trạng thái phân cực nghịch và không dẫn dòng. Trong nửa chu kỳ âm, điện áp và dòng điện trên tải vẫn bằng không. Độ lớn của dòng điện ngược rất nhỏ và có thể bỏ qua. Vì vậy, không có công suất được cung cấp trong nửa chu kỳ âm.

Một loạt các nửa chu kỳ dương là điện áp đầu ra được tạo ra trên điện trở tải. Đầu ra là một sóng DC mạch xung và để làm mịn sóng đầu ra, các bộ lọc, phải nằm trên tải, được sử dụng. Nếu sóng đầu vào là nửa chu kỳ, thì nó được gọi là bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ.

Mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ ba pha

Bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ ba pha không điều khiển cần ba diode, mỗi diode được kết nối với một pha. Mạch chỉnh lưu ba pha chịu một lượng lớn méo dạng sóng hài trên cả kết nối DC và AC. Có ba xung riêng biệt trên mỗi chu kỳ trên điện áp đầu ra phía DC.

Một HWR ba pha chủ yếu được sử dụng để chuyển đổi điện xoay chiều ba pha thành điện một chiều ba pha. Ở đây, thay vì diode, các công tắc được sử dụng và được gọi là công tắc không điều khiển. Ở đây, công tắc không điều khiển có nghĩa là không có cách nào để điều chỉnh thời gian BẬT và TẮT của các công tắc. Thiết bị này được xây dựng bằng cách sử dụng nguồn cấp ba pha được kết nối với máy biến áp ba pha, trong đó cuộn dây thứ cấp của máy biến áp luôn có kết nối hình sao.

Ở đây, chỉ kết nối hình sao được sử dụng do lý do là cần phải có một điểm trung tính để kết nối tải trở lại với cuộn dây thứ cấp của máy biến áp, do đó cung cấp một hướng trả về cho dòng điện.

Cấu tạo chung của HWR ba pha cung cấp một tải thuần trở được thể hiện trong hình dưới đây. Trong thiết kế cấu tạo, mỗi pha của máy biến áp được gọi là một nguồn AC riêng biệt.

Hiệu suất đạt được thông qua máy biến áp ba pha gần bằng 96,8%. Mặc dù hiệu suất của HWR ba pha lớn hơn HWR một pha, nhưng nó vẫn thấp hơn hiệu suất của bộ chỉnh lưu toàn chu kỳ ba pha.

Đặc tính của bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ

Các đặc tính của bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ cho các thông số sau:

PIV (Điện áp nghịch đảo đỉnh)

Trong tình trạng phân cực ngược, diode phải chịu do điện áp cực đại của nó. Trong nửa chu kỳ âm, không có dòng điện chảy qua tải. Vì vậy, toàn bộ điện áp xuất hiện trên diode vì không có sự sụt áp qua điện trở tải.

PIV của bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ = VSMAX

Đây là PIV của bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ.

Dòng điện trung bình và đỉnh trong diode

Giả sử, điện áp trên cuộn thứ cấp của máy biến áp là hình sin và giá trị đỉnh của nó là VSMAX. Điện áp tức thời được cấp cho bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ là:

Vs = VSMAXSin wt

Dòng điện chảy qua điện trở tải là:

IMAX = VSMAX / (RF+RL)

Điều chỉnh

Điều chỉnh là sự khác biệt giữa điện áp không tải và điện áp tải đầy so với điện áp tải đầy, và phần trăm điều chỉnh điện áp được tính như sau:

%Điều chỉnh = {(Vno-load – Vfull-load) / Vfull-load} *100

Hiệu suất

Tỷ số giữa công suất đầu vào AC và công suất đầu ra DC được gọi là hiệu suất (?).

?= Pdc / Pac

Công suất DC được cấp cho tải là:

Pdc = I2dc RL = (IMAX/ᴨ)RL

Công suất AC đầu vào cho máy biến áp:

Pac=Tổn hao công suất trong điện trở tải + tổn hao công suất trong diode nối tiếp

= I2rmsRF + I2rmsRL = {I2MAX/4} [RF + RL]

?= Pdc/Pac = 0.406/{1+RF/RL}

Hiệu suất của bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ là 40,6% khi bỏ qua RF.

Hệ số gợn (γ)

Hàm lượng gợn được định nghĩa là lượng hàm lượng AC hiện diện trong DC đầu ra. Nếu hệ số gợn càng nhỏ thì hiệu suất bộ chỉnh lưu càng cao. Giá trị hệ số gợn là 1,21 đối với bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ.

Công suất DC được tạo ra bởi HWR không phải là một tín hiệu DC chính xác, mà là một tín hiệu DC mạch xung và trong dạng DC mạch xung, tồn tại gợn sóng. Những gợn sóng này có thể được giảm bằng cách sử dụng các thiết bị lọc như cuộn cảm và tụ điện.

Để tính số lượng gợn sóng trong tín hiệu DC, một hệ số được sử dụng và được gọi là hệ số gợn, được ký hiệu là γ. Khi hệ số gợn cao, nó thể hiện một sóng DC mạch xung mở rộng trong khi một hệ số gợn tối thiểu thể hiện một sóng DC mạch xung tối thiểu.

Khi giá trị của γ rất nhỏ, nó cho thấy rằng dòng điện DC đầu ra gần như giống với tín hiệu DC thuần túy. Vì vậy, có thể nói rằng hệ số gợn càng thấp thì tín hiệu DC càng mượt.

Về mặt toán học, hệ số gợn này được biểu thị dưới dạng tỷ lệ giá trị RMS của phần AC và phần DC của điện áp đầu ra.

Hệ số gợn = Giá trị RMS của phần AC / Giá trị RMS của phần DC

I2 = I2dc + I21 + I22+ I2= I2dc+ I2ac

γ = Iac / Idc = (I2 – I2dc) / Idc = {( Irms / I2dc) / Idc = {(Irms /I2dc)-1} = kf2-1)

Trong đó kf – hệ số dạng sóng

kf= Irms / Iavg = (Imax/2)/ (Imax/π) =π/2 = 1,57

Vậy, γ = (1,572 – 1) = 1,21

Hệ số sử dụng máy biến áp (TUF)

Nó được định nghĩa là tỷ số của công suất AC cung cấp cho tải và định mức AC thứ cấp của máy biến áp. TUF của bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ là khoảng 0,287.

HWR với bộ lọc tụ điện

Theo lý thuyết chung đã thảo luận ở trên, đầu ra của bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ là một tín hiệu DC mạch xung. Đây là đầu ra thu được khi một HWR hoạt động mà không sử dụng bộ lọc. Bộ lọc là thiết bị được sử dụng để chuyển đổi tín hiệu DC mạch xung thành tín hiệu DC ổn định, có nghĩa là (chuyển đổi tín hiệu mạch xung thành tín hiệu mượt). Điều này có thể đạt được bằng cách triệt tiêu các gợn sóng dòng điện một chiều xảy ra trong tín hiệu.

Mặc dù những thiết bị này có thể được sử dụng về mặt lý thuyết mà không có bộ lọc, nhưng chúng phải được sử dụng cho bất kỳ ứng dụng thực tế nào. Vì thiết bị DC sẽ cần một tín hiệu ổn định, nên tín hiệu mạch xung phải được chuyển đổi thành tín hiệu mượt để có thể sử dụng cho các ứng dụng thực tế. Đây là lý do tại sao HWR được sử dụng với bộ lọc trong các kịch bản thực tế. Thay vì bộ lọc, có thể sử dụng cuộn cảm hoặc tụ điện, nhưng HWR với tụ điện là thiết bị được sử dụng phổ biến nhất.

Ưu và nhược điểm

Khi so sánh với bộ chỉnh lưu toàn chu kỳ, bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ không được sử dụng nhiều trong các ứng dụng. Mặc dù có một vài lợi ích của thiết bị này. Ưu điểm của bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ là:

 • Rẻ – Vì sử dụng số lượng linh kiện tối thiểu
 • Đơn giản – Do thiết kế mạch hoàn toàn đơn giản
 • Dễ sử dụng – Vì cấu trúc đơn giản nên việc sử dụng thiết bị cũng rất đơn giản
 • Số lượng linh kiện ít

Nhược điểm của bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ là:

 • Ở phần tải, công suất đầu ra bao gồm cả thành phần DC và AC, trong đó tần số cơ bản tương tự như tần số của điện áp đầu vào. Ngoài ra, sẽ có hệ số gợn tăng, có nghĩa là nhiễu sẽ cao và cần lọc mở rộng để cung cấp đầu ra DC không đổi.
 • Vì chỉ có phân phối điện năng trong một nửa chu kỳ của điện áp AC đầu vào, nên hiệu suất chỉnh lưu của chúng thấp và công suất đầu ra cũng sẽ thấp.
 • Bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ có hệ số sử dụng máy biến áp thấp
 • Ở lõi máy biến áp, xảy ra bão hòa DC dẫn đến dòng từ hóa, tổn hao từ trễ và sự phát triển sóng hài.
 • Lượng công suất DC mà bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ cung cấp không đủ để tạo ra nguồn điện thậm chí ở mức thông thường. Trong khi đó, nó có thể được sử dụng cho một vài ứng dụng như sạc pin.

Ứng dụng

Ứng dụng chính của bộ chỉnh lưu nửa chu kỳ là lấy nguồn AC từ nguồn DC. Bộ chỉnh lưu chủ yếu được sử dụng trong các mạch nội bộ của nguồn điện trong hầu hết mọi thiết bị điện tử. Trong nguồn điện, bộ chỉnh lưu thường được đặt theo cách nối tiếp bao gồm máy biến áp, bộ lọc làm mượt và bộ ổn áp. Một vài ứng dụng khác của HWR là:

 • Sử dụng bộ chỉnh lưu trong nguồn điện cho phép chuyển đổi AC thành DC. Bộ chỉnh lưu cầu được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng lớn, nơi chúng có khả năng chuyển đổi điện áp AC cao thành điện áp DC thấp.
 • Việc sử dụng HWR giúp đạt được mức điện áp DC cần thiết thông qua máy biến áp hạ áp hoặc tăng áp.
 • Thiết bị này cũng được sử dụng trong các loại mạch bàn ủi hàn và cũng được sử dụng trong máy đuổi muỗi để đẩy chì cho hơi.
 • Được sử dụng trên thiết bị radio AM cho mục đích phát hiện
 • Được sử dụng làm mạch tạo xung và tạo xung
 • Được sử dụng trong các thiết bị khuếch đại điện áp và điều chế.

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button